IC nguồn HI6522

  • Tên SP: IC nguồn HI6522
  • Chức năng: ic nguồn
  • Tình trạng: New 100%
  • Lưu ý: chưa bao gồm công thay thế
Danh mục: